Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Komisie MsZ  

Komisia školstva

Zloženie Komisie školstva:

  1. Mgr. Ján Vojtek (predseda)
  2. Patrik Žák B.S.B.A. (poslanec)
  3. Mgr. Ján Forgáč (poslanec)
  4. Nadežda Andelová (odborník)
  5. Mgr. Anna Plachká (odborník)

   Garanti: Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Ľubica Kršáková  

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín