Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

December

Pondelok 1. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Účasť na Vianočnej členskej schôdzi Svojpomocného klubu stomikov ILCO v Trenčíne


Utorok 2. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015

Streda 3. 12. 2014

 • Účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 95. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

Štvrtok 4. 12. 2014

 • Stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovanet
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2015

Piatok 5. 12. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Pondelok 8. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na Mikulášskom stretnutí ZO JDS 01 v Trenčíne
 • Účasť na prezentácii projektu Šikovníček

 

Utorok 9. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne Integrovaného regionálneho operačného programu
 • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso

 

Streda 10. 12. 2014

 • 27.zasadnutie Rady ZMOS, Štrbské Pleso
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
 • Účasť na Vianočnom klube SOPK

 

Štvrtok 11. 12. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na odbornom seminári „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“ v Bratislave

 

Piatok 12. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s poslankyňou mestského zastupiteľstva
 • Účasť na 5.ročníku tematického dňa otvorených dverí v rámci projektu „Škola bez hraníc“
 • Pracovné rokovania s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen

 

Pondelok 15. 12. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

 

Utorok 16. 12. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

 

Streda 17. 12. 2014

 • Zdvorilostná návšteva riaditeliek materských škôl v Trenčíne
 • Pracovná návšteva zástupcov bankovej inštitúcie
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín
 • Pracovné stretnutie s konateľom tnTEL, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Cora Geo

 

Štvrtok 18. 12. 2014

 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva k rozpočtu na rok 2015

 

Piatok 19. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja k téme RIUS – UMR
 • Účasť na odovzdaní daru pre mestskú políciu

 

Pondelok 22. 12 .2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok 23. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 24. 12. 2014

 • Rozdávanie vianočnej kapustnice ľuďom bez prístrešia

 

Štvrtok 25. 12. 2014

 • Štátny sviatok

 

Piatok 26. 12. 2014

 • Štátny sviatok

 

Pondelok 29. 12. 2014

 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
 • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
 • Pracovné stretnutie ohľadne podpory mládeže

 

Utorok 30. 12. 2014

 • Prijatie zamestnankyne MsÚ pri odchode do dôchodku a poďakovanie za dlhoročnú prácu pre Mesto Trenčín
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica

 

Streda 31. 12. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín