Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Komisie MsZ  

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zloženie Komisie kultúry a cestovného ruchu:

  1. Bc. Kamil Bystrický (predseda)
  2. Bc. Tomáš Vaňo (poslanec)
  3. Mgr. Martin Petrík (poslanec)
  4. Lukáš Ronec (poslanec)
  5. MgA. Tomáš Plánka (odborník)
  6. Branislav Mach (odborník)
  7. Bc. Anton Šepták (odborník)

   Garant: Ing. Janka Sedláčková, Ing. Lucia Kutišová

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín