Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Komisie MsZ  

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Zloženie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania:

  1. Ing. Miloš Mičega (predseda)
  2. Ing. Michal Urbánek (poslanec)
  3. Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
  4. Mgr. Richard Medal (poslanec)
  5. Ing. Tomáš Bahno (poslanec)
  6. Miloslav Baco (poslanec)
  7. RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník)

   Garanti: Ing. arch. Adriana Mlynčeková,PhD., Ing. Viera Gugová

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín