Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Výbory mestských častí  

VMČ ZÁPAD

VMČ ZÁPAD (Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce) - zloženie: 

Ing. Vladimír Poruban - predseda

Martin Barčák

Ing. Tomáš Bahno

Bc. Tomáš Vaňo

Garant: Ing. arch. Pavol Guga

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín