Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Výbory mestských častí  

VMČ SEVER

VMČ SEVER (Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica) - zloženie:   

Ing. Miloš Mičega - predseda
Ing. Ladislav Matejka
Ľubomír Horný
Bc. Kamil Bystrický
Mgr. Martin Petrík
Miloslav Baco
Mgr. Juraj Bakoš
JUDr. Martin Smolka
Garant: Soňa Baránková

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín