Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Komisie MsZ  

Finančná a majetková komisia

Zloženie Finančnej a majetkovej komisie:

  1. Peter Hošták MBA, PhD. (predseda)
  2. JUDr. Ján Kanaba (poslanec)
  3. Ing. Vladimír Poruban (poslanec)
  4. Mgr. Juraj Bakoš (poslanec)
  5. Ing. Richard Ščepko (poslanec)
  6. Ing. Milan Gonda (odborník)
  7. Ing. Roman Herman (odborník)

   Garanti: Bc. Eva Hudecová, Ing. Ján Margetín

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín