Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

November

Pondelok 3. 11. 2014


 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia HALA 2015
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 4. 11. 2014

 • Priateľské stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2014, Bratislava

 

Streda 5. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu

 

Štvrtok 6. 11. 2014

 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Účasť na aktíve ocenených darcov krvi
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Verejná diskusia s primátorom v mestskej športovej hale

 

Piatok 7. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie so žiakmi Piaristického gymnázia o fungovaní samosprávy
 • Prijatie spisovateľa Rudolfa Dobiáša pri príležitosti jeho životného jubilea
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k programu primátora

 

Pondelok 10. 11. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Utorok 11. 11. 2014

 • Účasť na prezentácii realizácie výchovno-preventívneho programu proti agresii a násiliu na školách „Druhý krok“
 • Účasť na pietnej spomienke na obete ozbrojených konfliktov

 

Streda 12. 11. 2014

 • Pracovná návšteva v Zariadení opatrovateľskej služby mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

 

Štvrtok 13. 11. 2014

 

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu 
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta o projekte Trenčín si Ty
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb o organizácii mestského podujatia „Čaro Vianoc“ 

 

Piatok 14. 11. 2014

 

 • Účasť na slávnostnej pedagogickej rade pri príležitosti 95.výročia založenia Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne
 • Stretnutie so zástupcami Panthers Trenčín floorball club

 

Pondelok 17. 11. 2014

 • Štátny sviatok

 

Utorok 18. 11. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 19. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Poprad

 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR

 • Účasť na hodnotiacej členskej schôdzi ZO SZPB Trenčín 1

 

Štvrtok 20. 11. 2014

 • Pracovné stretnutia s novozvolenými poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Piatok 21. 11. 2014

 • Prijatie delegácie s partnerského mesta Cran-Gevrier
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Čaša vína pri príležitosti otvorenia Festivalu francúzskych filmov Trenčín
 • Slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov Trenčín

 

Pondelok 24. 11. 2014

 • Pracovná porada prednostu MsÚ
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Stretnutia s novozvolenými poslancami MsZ

 

Utorok 25. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých Trenčín
 • Stretnutie s novozvolenými poslancami do mestského zastupiteľstva

 

Streda 26. 11. 2014 

 • Pracovné stretnutie so zástupcami japonskej firmy Akebono
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015

 

Štvrtok 27. 11. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave


Piatok 28. 11. 2014

 • Pracovné stretnutie s okresným riaditeľom PZ v Trenčíne
 • Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Slávnostná čaša vína s poslancami mestského zastupiteľstva a hosťami 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín