Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, textová časť, /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena príjmovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena výdavkovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín