Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Október

Streda 1. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • Účasť na verejnej prezentácií výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“

 

Štvrtok 2. 10. 2014

 • Prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Alexandra Wittwera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“
 • Účasť na konferencii TRENČÍN si TY – rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
 • Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva k objasneniu zmluvných vzťahov medzi mestom Trenčín a spoločnosťou AS Trenčín, a.s.

 

Piatok 3. 10. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení expozície MOJEMESTO – mesto povolaní pre deti
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Pondelok 6. 10. 2014

 

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 7. 10. 2014

 • Vyjadrenie pre médiá
 • Pracovné rokovanie o miestnych komunikácií v Opatovej v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

 

Streda 8. 10. 2014  

 • Pracovné stretnutie ohľadne vianočných trhov
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Štvrtok 9. 10. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave


 

Pondelok 13. 10. 2014

 

 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi Združenia kresťanských seniorov Slovenska „Jubilanti 2014“
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na slávnostnej členskej schôdzi ZO-JDS-01 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a oslave jubilujúcich členov

 

Utorok 14. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou Detského speváckeho zboru Vážky na ZŠ Dlhé Hony
 • Pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

 

Streda 15. 10. 2014

 • Interview pre týždenník .týždeň
 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

 

Štvrtok 16. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Podbanskom

 

Piatok 17. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na slávnostnom vystúpení Detského folklórneho súboru Radosť pri príležitosti 40.výročia založenia

 

Pondelok 20. 10. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Účasť na posedení JDS ZO 27 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Utorok 21. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov
 • Zasadnutie Mestskej rady
 • Účasť na stretnutí seniorov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Streda 22. 10. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Šafárikova
 • Pracovná návšteva Materskej školy J. Halašu
 • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Štvrtok 23. 10. 2014

 • Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
 • Tlačová konferencia
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora 
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na stretnutí Senior klubu pedagogických pracovníkov

 

Piatok 24. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne záležitosti
 • Pracovné stretnutie s veliteľom pozemných síl OS SR

 

Pondelok 27. 10. 2014

 

 • Účasť na celoslovenskej vedeckej konferencii 8.Trenčiansky ošetrovateľský deň
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na florbalovom turnaji TRENČÍN FLORBAL CUP 2014
 • Účasť na tlačovej konferencii s vyhlasovaním európskych cien historických hotelov

 

Utorok 28. 10. 2014

 

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda 29. 10. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné rokovanie - Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Účasť na školení k voľbám do orgánov samosprávy obcí

 

Štvrtok 30. 10. 2014

 • Účasť na slávnostnom ukončení činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na spoločenskom posedení JDS ZO 30 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Piatok 31. 10. 2014

 • Účasť na pietnom akte Spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Pamiatky zosnulých
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín