Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Garáž na Ul. Rybárska


Mesto Trenčín oznamuje, že na vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti „Garáž na Ul. Rybárska“

nebola doručená žiadna cenová ponuka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín