Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zrušení VOS na prenájom časti nehnuteľnosti - Voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže - Prenájom časti nehnuteľnosti: „Voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage“

v súlade s článkom IX. Ostatné ustanovenia ods. 4 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1334 zo dňa 23.09.2014

r u š í  t ú t o  s ú ť a ž.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín