Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

September

Pondelok 1. 9. 2014

štátny sviatok

 

Utorok 2. 9. 2014

 • Účasť na otvorení nového školského roka v ZŠ Hodžova
 • Porada s vedúcimi útvarov mestského úradu
 • Podpisovanie agendy, korešpondencia

 

Streda 3. 9. 2014

 • Porada s prednostom MsÚ
 • Stretnutie s pracovným tímom povereným agendou prípravy na čerpanie európskych štrukturálnych fondov   

 

Štvrtok 4. 9. 2014

 • Prípravné stretnutie k stratégii rozvoja mesta
 • Rokovanie primátorov krajských miest v Bratislave k téme nastavenia implementácie udržateľného mestského rozvoja v programovom období 2014 – 2020

 

Piatok 5. 9. 2014

 • Tlačová beseda k ohláseniu kandidatúry na primátora
 • Sobášenie
 • Bežná agenda, korešpondencia

 

Pondelok 8. 9. 2014

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 9. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Streda 10. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného k prebiehajúcim projektom v meste

 

Štvrtok 11. 9. 2014

 • Účasť na zasadnutí zmierovacej komisie
 • Účasť na 15. Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov JDS

 

Piatok 12. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 15. 9. 2014

sviatok - voľný deň

 

Utorok 16. 9. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie Mestskej rady

 

Streda 17. 9. 2014

 • Účasť na slávnostnom zahájení Akadémie tretieho veku
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií k prebiehajúcim stavbám v meste

 

Štvrtok 18. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu na rok 2015
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

 

Piatok 19. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovného programu na najbližšie obdobie
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Slávnostný obed s primátorom mesta Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti konania 35. Novomeského jarmoku
 • Účasť na slávnostnom programe k 65. výročiu založenia folklórneho súboru Trenčan

 

Pondelok 22. 9. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2014/2015 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s vedením klubu Dukla Trenčín

Utorok 23. 9. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda 24. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2015
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Zasadnutie Rady starších

 

Štvrtok 25. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Fakultnej nemocnice Trenčín
 • Stretnutie so zástupcami médií
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Piatok 26. 9. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora

 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti

 

Pondelok 29. 9. 2014

 •  Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Utorok 30. 9. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín