Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na prenájom časti nehnuteľnosti - Voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage


Mesto Trenčín oznamuje, že na prenájom časti nehnuteľnosti „Voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage"

nebola doručená žiadna cenová ponuka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín