Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Garáž na Ul. Rybárska

 
Mesto Trenčín oznamuje, že na predaj nehnuteľnosti „Garáž na Ul. Rybárska"

nebola doručená žiadna cenová ponuka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín