Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

 

  Schválená zmena rozpočtu, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Schválená zmena príjmov, (zobrazí sa v novom okne)

  Schválená zmena výdavkov, (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia, (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín