Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

August

Pondelok 4. 8. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Utorok 5. 8. 2014

 • Interview pre časopis ASB
 • Pracovné rokovanie s okresným riaditeľom Policajného zboru
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

 

Streda 6. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie k strategickej koncepcii rozvoja
 • Pracovné rokovanie o dopravnej situácii v meste
 • Pracovné stretnutie k pripravovanej akcii v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Štvrtok 7. 8. 2014

 • Pracovné rokovanie k TVS, a.s. a TVK a.s.
 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Pracovné stretnutie ohľadne eurofondov

 

Piatok 8. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne postupu prác v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate
 • Vyjadrenie pre média
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 11. 8. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Podpisovanie agendy primátora


Utorok 12. 8. 2014

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda 13. 8. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok 14. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru právneho
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 

 

Piatok 15. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 18. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK a.s.
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne územného plánu
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s kronikárom mesta 

 

Utorok 19. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Pracovné stretnutie s komunikačným útvarom
 • Podpisovanie agendy primátora


 

Streda 20. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne Poľovníckeho združenia Ostrý Vrch
 • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom


 

Štvrtok 21. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením HK Dukla Trenčín
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR

 

Piatok 22. 8. 2014

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

 

Pondelok 25. 8. 2014

 • Stretnutie s predstaviteľmi miest a obcí regiónu
 • Rokovanie o 2. etape riešenia dopravy v meste Trenčín po uzavretí cesty II/507 Ul. Vlárska

 • Porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Utorok 26. 8. 2014

 • Zasadnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 70. výročia SNP
 • Stretnutie so správcom pútnického miesta Skalka nad Váhom

 

Streda 27. 8. 2014

 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ
 • Bežná agenda primátora

 

Štvrtok 28. 8. 2014

 • Stretnutie s právnymi zástupcami Mesta
 • Pracovné stretnutia k projektom Mesta

 

Piatok 29. 8. 2014

štátny sviatok 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín