Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Júl

Pondelok 14. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

 

Utorok 15. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedením mesta k príprave rozpočtu na rok 2015

 

Streda 16.7.2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Rozhovor pre TASR
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu primátora

 

Štvrtok 17.7.2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho Múzeá
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne

 

Piatok 18.7.2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

 

Sobota 19.7.2014

 • Účasť na Včelárskom víkende pri príležitosti 95.výročia organizovaného včelárstva v Trenčíne
 • Účasť na slávnostnej vernisáži výstavy 7.ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2014

 

Pondelok 21. 7. 2014

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza 

 

Utorok 22. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Pracovné rokovanie ohľadne projektu

 

 Streda 23. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne zabezpečenia Splanekoru 2014
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne majetku Vojenského športového centra Dukla, Banská Bystrica
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v Trenčíne

 

Štvrtok 24. 7. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie hlavného kontrolóra ohľadne vykonaných kontrol II.polroka 2013 a I.polroka 2014 a výsledkov kontrol NKÚ v samospráve na Slovensku

 

Piatok 25. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie so zástupcom médií
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 28. 7. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom TVK, a.s.
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru ohľadne rozpočtu
 • Účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

 

Utorok 29. 7. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne novej letnej plavárne
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami

 

Streda 30. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne možnej spolupráce
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Štvrtok 31. 7. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu


Piatok 1. 8. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL, m.r.o. ohľadne novej letnej plavárne

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín