Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti - voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú súťaž na "Prenájom časti nehnuteľnosti: Voľná plocha v podchode pre peších Tatrapassage"

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia

 

 Oznámenie o zrušení VOS

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín