Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú súťaž na "Predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín" 

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia k bytu č. 13 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne 

 Fotodokumentácia k bytu č. 19 na Ul. Kukučínova 471/9 v Trenčíne  

 

 Vyhodnotenie VOS

 Oznámenie o schválení VOS 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín