Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Administratívna budova Ul. Farská č. 1

Mesto Trenčín vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. verejnú obchodnú súťaž na: "Predaj nehnuteľností: Administratívna budova Farská ulica"  

 Súťažné podmienky

 Fotodokumentácia 

 Územnoplánovacia informácia 

 Regulatívy územného plánu 

 Komplex územného plánu 

 

 Vyhodnotenie VOS

 Oznámenie o schválení VOS

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín