Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Jún

Pondelok 2. 6. 2014

 • Účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Utorok 3. 6. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy 28. októbra
 • Pracovná návšteva Materskej školy Soblahovská
 • Pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia v Trenčíne 

 

Streda 4. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Petit Press, a.s.
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.
 • Pracovné rokovanie – predstavenie projektu výstavby sociálnych bytov
 • Pracovné stretnutie so zástupcom médií ohľadne pripravovanej akcie v meste Trenčín
 • Pracovné rokovanie ohľadne eurofondov
 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok 5. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Účasť na kontrolnom dni projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“

 

Piatok 6. 6. 2014

 • Účasť na vyhodnotení turnaja mladších žiakov vo florbale o putovný pohár Primátora Mesta Trenčín v rámci podujatia Šestka pre všetkých
 • Privítanie pelotónu „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“ v Trenčíne
 • Exhibičný futbalový zápas „Primátor vs. Župan“ v rámci podujatia Šestka pre všetkých

 

Pondelok 9. 6. 2014

 • Rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok 10. 6. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2014 - Dudince 

 

Streda 11. 6. 2014

 • Zasadnutie „Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín“
 • Účasť na slávnostnom ukončení XXVII. ročníka Akadémie tretieho veku
 • Účasť na pracovnom stretnutí starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

 

Štvrtok 12. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne pripravovaného podujatia
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne prebiehajúcich stavieb v meste
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova, Trenčín
 • Pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
 • Účasť na slávnostnom odovzdávaní zlatých a diamantových plakiet Prof. MUDr. Jána Janského pre dobrovoľných darcov krvi

 

Piatok 13. 6. 2014

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – operatívne úlohy

 

Pondelok 16. 6. 2014

 • Slávnostné otvorenie denného centra Svetielko v Trenčíne
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Prijatie účastníkov sympózia ORA ET ARS

 

Utorok 17. 6. 2014

 • Pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve ŽSR v Bratislave
 • Zasadnutie Mestskej rady 

 

Streda 18. 6. 2014

 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie ohľadne rozvoja divadla v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti ohľadne CSR aktivít pre školy v meste
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom závodu Vodné elektrárne Trenčín ohľadne spolupráce s mestom

 

Štvrtok 19. 6. 2014

 • Pracovná návšteva žiakov 9.ročníka ZŠ Hodžova, Trenčín
 • Slávnostné oceňovanie najúspešnejších detských osobností roka 2013/2014
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

 

Piatok 20. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate za účasti zástupcov ŽSR, Okresného dopravného inšpektorátu, SAD Trenčín, zamestnancov MsÚ a zhotoviteľa stavby
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2015

Pondelok 23. 6. 2014

 • Pracovná porada prednostu Mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu

 

Utorok 24. 6. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

 

Streda 25. 6. 2014

 • Účasť na stretnutí koordinátorov predsedov a podpredsedov žiackych školských rád základných škôl na území mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hodžova
 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok 26. 6. 2014

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea
 • Brífing ohľadne letnej plavárne
 • Účasť na slávnostnom osadení základného stĺpa nového výrobného závodu
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Rozhovor pre časopis Život

 

Piatok 27. 6. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Pondelok 30. 6. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

1. 7. 2014 – 13. 7. 2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín