Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1220 dňa 24.6.2014

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, textová časť

  Zmena príjmov

  Zmena výdavkov

  Sumarizácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín