Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Máj

Pondelok 5. 5. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Stretnutie s expertmi poroty k projektu Trenčín si Ty
 • Pracovné stretnutie ohľadne nového cestného mosta
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 6. 5. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Pri Parku
 • Pracovná návšteva Materskej školy Na dolinách
 • Pracovné stretnutie ohľadne charitatívno-kultúrnej akcie
 • Pracovné stretnutie ohľadne využitia verejného priestranstva
 • Pracovné stretnutie ohľadne TPS a.s.

Streda 7. 5. 2014

 • Stretnutie so staršími žiakmi HK Dukla Trenčín pri príležitosti dosiahnutia titulu Majster Slovenska
 • Zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • Účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 69.výročia skončenia 2.svetovej vojny

Štvrtok 8. 5. 2014

 • Štátny sviatok

 

Piatok 9.5.2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • Prijatie juniorov HK DUKLA Trenčín pri príležitosti získania titulu Majstri Slovenska v sezóne 2013/2014


Pondelok 12.5.2014

 • Účasť na slávnostnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • Pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 13.5.2014

 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Streda 14.5.2014

 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • Pracovné stretnutie s predsedom a podpredsedom predstavenstva Slovenskej pátracej služby, o.z. ohľadne spolupráce
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ

Štvrtok 15.5.2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Medňanského
 • Pracovné stretnutie so žiakmi Základnej školy Dlhé Hony
 • Pracovná návšteva Materskej školy Šmidkého
 • Účasť na posedení Senior klubu Istebník pri príležitosti osláv Dňa matiek

Patok 16.5.2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Pracovné rokovanie s konateľom akciovej spoločnosti

 

Pondelok 19. 5. 2014 

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
 • Príhovor na EÚ roadshow 2014 pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ


Utorok 20. 5. 2014

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda 21. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie k umiestneniu lavičiek osobností
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií – riešenie aktuálnych problémov
 • Pracovná porada s prednostom Mestského úradu

 

Štvrtok 22. 5. 2014

 • Účasť na slávnostnom otvorení 23. ročníka podujatia „FARBIČKY ČARBIČKY“ Centra sociálnych služieb DEMY Trenčín
 • Účasť na slávnostnom otvorení novej spoločenskej miestnosti v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
 • Poskytnutie video-rozhovoru pre Crowdfundingový portál na Slovensku
 • Pracovné stretnutie so zástupcami mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
 • Pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom spoločnosti Cesty Nitra, a.s.

 

Piatok 23. 5. 2014

 • Pracovné rokovanie – GR ŽSR Bratislava

 

Pondelok 26. 5. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Pracovná porada s vedúcimi útvarov
 • Prijatie J. E.  Slovinskej veľvyslankyne na Slovensku pani Bernardy Gradisnik

 

Utorok 27. 5. 2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Stromova
 • Pracovná návšteva Materskej školy Legionárska
 • Účasť na slávnostnom koncerte ZUŠ pri príležitosti 65. výročia školy

 

Streda 28. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora k pracovnému programu primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • Pracovné stretnutie ohľadne Centra seniorov

 

Štvrtok 29. 5. 2014

 • Pracovné stretnutie k pripravovanému sympóziu
 • Pracovné rokovanie o mestskej doprave v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie – návrh projektu
 • Pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti

 

Piatok 30. 5. 2014

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
 • Účasť na 41. celoslovenskej konferencii Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
 • Prijatie amatérskeho hudobného združenia hráčov na dychové nástroje z partnerského mesta vo Francúzsku L´Unie musicale de Cran-Gevrier a členov Comité Jumelage de Cran-Gevrier

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín