Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, vr, pozmeňovacích návrhov schválená uznesením č. 1157 MsZ dňa 20.5.2014

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, textová časť, /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena príjmovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena výdavkovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia /zobrazí sa v novom okne/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín