Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín, m.r.o.,
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Zastúpené: Róbertom Buchelom, poverený vedením organizácie
IČO: 37920413
DIČ: 2021916083

 



Aktuálne verejné obstarávanie MHSL

• Elektronické aukcie - Proe.biz

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín