Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Oznámenie o konaní kultúrnej akcie

Usporiadateľ verejných kultúrnych, podujatí na území mesta Trenčín je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Trenčín Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia podľa zákona č. 96/1991 Zb. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar kultúrno-informačných služieb

Kontakt:
Tel.: 032/6504 710

e-mail:

Doba vybavenia: 
do 7 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

 

Aktualizované: 18. 11. 2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín