Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Apríl

Pondelok 7. 4. 2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 8. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie o športoviskách
 • Pracovné rokovanie Rady ZMOS v Žiline

 

Streda 9. 4. 2014

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického o rozpočte mesta
 • Účasť na oficiálnom otvorení Technologického centra spoločnosti Johnson Controls
 • Účasť na slávnostnom otvorení XIII. Slovenského geriatrického kongresu
 • Pracovné stretnutie o organizačnom zabezpečení rokovania primátorov Združenia K8

 

Štvrtok 10. 4. 2014

 • Účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 69.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • Účasť na slávnostnom otvorení priestorov firmy Valicare s.r.o.
 • Pracovný program primátorov Združenia K8

 

Piatok 11. 4. 2014

 • Pracovný program primátorov Združenia K8

 

Pondelok 14.4.2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov

Utorok 15.4.2014

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • Pracovná návšteva MŠ Niva a MŠ Opatovská

Streda 16.4.2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Štvrtok 17.4.2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Utorok 22.4.2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Streda 23.4.2014

 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom Vojenského športového centra
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

 

Štvrtok 24.4.2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Kubranská
 • Pracovná návšteva Materskej školy Švermova
 • Pracovné stretnutie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu

Piatok 25.4.2014

 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Pondelok 28.4.2014

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • Pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

Utorok 29.4.2014

 • Pracovná návšteva Materskej školy Považská
 • Pracovná návšteva Materskej školy M. Turkovej
 • Pracovné stretnutie so zástupcami ZO SLOVES
 • Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda 30.4.2014

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín