Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Administratívna budova Farská ulica

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Trenčín - administratívna budova a pozemky k nej prislúchajúce.  

 

 Súťažné podmienky - formát PDF

 Súťažné podmienky - formát RTF

 Komplexný návrh ÚPN Trenčín

 Regulatívy ÚPN Trenčín 

 Písomná územnoplánovacia informácia 

 Fotodokumentácia  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín