Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Zmena Programého rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1135 MsZ dňa 24.3.2014

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, textová časť, /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena príjmovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmenu výdavkovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín