Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013

 

  Plnenie príjmov k 31.12.2013 /zobrazí sa v novom okne/ 

  Plnenie výdavkov k 31.12.2013 /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia k 31.12.2013 /zobrazí sa v novom okne/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín