Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Pozemok 1 Východná ulica


Mesto Trenčín oznamuje, že na predaj nehnuteľnosti „Pozemok 1 Východná ulica„ nebola doručená žiadna cenová ponuka.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín