Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Administratívna budova Farská ulica

Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na Predaj nehnuteľnosti: „Administratívna budova“

Mesto Trenčín oznamuje, že na predaj nehnuteľnosti „Administratívna budova“ nebola doručená žiadna cenová ponuka.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín