Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj voľného bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Súťažné podmienky - formát PDF

 Súťažné podmienky - formát RTF

 

 Vyhodnotenie

 Oznámenie o schválení

 

Fotodokumentácia:

 Hurbanova 1595 - byt č. 22

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín