Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Predaj a prenájom majetku Mesta...  

Aktuálny predaj a prenájom majetku mesta Trenčín

VOS na predaj nehnuteľnosti: Pozemky Kožušnícka ulica v Trenčíne

Súťažné podmienky Geometrický plán a Územnoplánovacia informácia Ortofotomapa

VOS na predaj nehnuteľnosti: Pozemok Javorinská ulica v Trenčíne

Súťažné podmienky Geometrický plán a územnoplánovacia informácia Ortofotomapa

VOS na predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne

Súťažné podmienky Územnoplánovacia informácia Fotodokumentácia

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín