Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Február

Pondelok, 3.2.2014

 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 4.2.2014

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta n.Váhom
 • účasť na zasadnutí Správnej a Dozornej rady Beňadik n.f.

Streda, 5.2.2014

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie na generálnom riaditeľstve Slovenskej správy ciest v Bratislave  

Štvrtok, 6.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • operatívna porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Piatok, 7.2.2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne projektov

 

Pondelok, 10.2.2014

 • pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie so zástupcom akciovej spoločnosti

Utorok, 11.2.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 12.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne majetku mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho – riešenie dlhu voči Mestu Trenčín 

Štvrtok, 13.2.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

Piatok, 14.2.2014

 •  pracovné rokovanie ohľadne projektu Terminál

 

Pondelok, 17.2.2014

 • tlačová konferencia
 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • účasť na členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 01

Utorok, 18.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného ohľadne prebiehajúcich projektov v Trenčíne  

Streda, 19.2.2014

 •  zasadnutie Rady starších

Štvrtok, 20.2.2014

 • pracovné stretnutie ohľadne futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie ohľadne Synagógy
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Organizácie postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne
 • účasť na školeniach k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Piatok, 21.2.2014

 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora na najbližšie obdobie

 

Pondelok, 24.2.2014

 • porada primátora s vedúcimi útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného
 • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • vyjadrenie pre média

Utorok, 25.2.2014

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho 

Streda, 26.2.2014

 • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ ohľadne Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • účasť na členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov

Štvrtok, 27.2.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • posedenie „Fašiangy 2014“ - Jednota dôchodcov Slovenska – ZO č.30

Piatok, 28.2.2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu na najbližšie obdobie
 • fašiangové posedenie Klubu dôchodcov Mierové námestie

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín