Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

2014

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín