Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2014  

Január

Streda, 1.1.2014

 • štátny sviatok

 

Štvrtok, 2.1.2014

 • pracovné stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického

 

Piatok, 3.1.2014

 • uvítanie prvého občana roku 2014
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Pondelok, 6.1.2014

 • štátny sviatok

 

Utorok, 7.1.2014

 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • účasť na novoročnom stretnutí Klubu dôchodcov Mierové námestie

 

Streda, 8.1.2014

 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov

 

Štvrtok, 9.1.2014

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov na Armádnej ulici k riešeniu dlhodobého problému

 

Piatok, 10.1.2014

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu, Mestskej polície a rozpočtových organizácií
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

 

Pondelok, 13.1.2014

 • pracovné rokovania v Košiciach

 

Utorok, 14.1.2014

 • pracovné rokovanie s japonským investorom a právnymi zástupcami

 

Streda, 15.1.2014

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta  
 • účasť na novoročnom seminári Akadémie tretieho veku
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.

 

Štvrtok, 16.1.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TVK, a.s.

 

Piatok, 17.1.2014

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu

 

Pondelok, 20.1.2014

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • deň otvorených dverí pre občanov 

 

Utorok, 21.1.2014

 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, Bratislava
 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, Bratislava
 • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava

 

Streda, 22.1.2014

 • 23. zasadnutie Rady ZMOS, Bratislava  
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Štvrtok, 23.1.2014

 • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • zasadnutie predstavenstva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých ohľadne pripravovaných športových hier

 

Piatok, 24.1.2014

 • prijatie bývalého primára Otolaryngologického oddelenia pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • prijatie predsedu Dozornej rady SOPK pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu primátora

 

Pondelok, 27.1.2014

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 28.1.2014

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda, 29.1.2014

 • pracovné rokovanie ohľadne harmonogramu stavby Modernizácie železničnej trate  
 • pracovné rokovanie ohľadne realizácie kanalizácie na území mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Pre Prírodu

Štvrtok, 30.1.2014

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne ďalších postupov modernizácie železničnej trate
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta

Piatok, 31.1.2014

 • tlačová konferencia k projektu Trenčín si Ty
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne personálnej otázky
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov ohľadne investičných akcií

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín