Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

ROK 2014

 

  Rozpočtový harmonogram na rok 2014 /zobrazí sa v novom okne/

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválený uznesením č. 1059 MsZ dňa 28.1.2014 /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1135 MsZ dňa 24.3.2014

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1152 MsZ dňa 25.4.2014 /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1157 MsZ dňa 20.5.2014

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1220 MsZ dňa 24.6.2014

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1272 MsZ dňa 22.8.2014

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 1347 MsZ dňa 28.10.2014

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, schválená uznesením č. 6 MsZ dňa 18.12.2014

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2014, schválená uznesením č. 1302  MsZ dňa 23.9.2014

  Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2014 vr. Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014, schválený uznesením č. 138  na MsZ dňa 13.5.2015

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín