Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

December

Pondelok, 2.12.2013

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • účasť na rokovaní Rady RZMOSP
 • pracovné rokovanie v Bratislave

Utorok, 3.12.2013

 • pracovné rokovanie zástupcov TVS, a.s. a TVK, a.s. v Prahe
 • účasť na spomienkovej svätej omši na patróna mesta sv.Františka Xaverského

Streda, 4.12.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • zasadnutie dozornej rady spoločnosti TVK,a.s.
 • zasadnutie Mestskej rady

Štvrtok, 5.12.2013

 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie s investorom
 • účasť na „Vianočnom posedení a jubilantov r. 2013“ Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO č.27

Piatok, 6.12.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne „Primátorskej kvapky krvi“
 • pracovné stretnutie s rektorom TnUAD
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie
 • účasť na spoločenskom stretnutí pri príležitosti 70.životného jubilea
 • účasť na slávnostnom otvorení výstavy „Horizonty súčasnosti IV“

 

Pondelok, 9.12.2013

 • dovolenka

Utorok, 10.12.2013

 • pracovné rokovanie s investorom

Streda, 11.12.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • účasť na pracovnom stretnutí ohľadne projektu Trenčín si Ty

Štvrtok, 12.12.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 13.12.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie
 • vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • účasť na divadelnom predstavení „Diagnóza F-R-K“

 

Pondelok, 16.12.2013

 • Mimoriadne Valné zhromaždenie Predstavenstva akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • vianočná porada vedúcich zamestnancov

Utorok, 17.12.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Leoni Slovakia
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Marius Pedersen, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

Streda, 18.12.2013

 • zasadnutie Rady starších
 • účasť na VMČ Západ

Štvrtok, 19.12.2013

 • stretnutie s riaditeľom a členom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie so zástupcami spoločnosti Daejung Europe, Dubnica nad Váhom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Siemens

Piatok, 20.12.2013

 • pracovné stretnutie so starostom obce Zamarovce
 • pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného projektu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom firmy TnTel ohľadne výstavby v priemyselnom parku

 

Pondelok, 23.12.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Utorok, 24.12.2013

 • štedrý deň

Streda, 25.12.2013

 • 1. sviatok vianočný

Štvrtok, 26.12.2013

 • 2. sviatok vianočný

Piatok, 27.12.2013

 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Pondelok, 30.12.2013

 •  pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu

Utorok, 31.12.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín