Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016, schválený uznesením č. 1050 MsZ dňa 12.12.2013

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmová časť na rok 2014 (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavková časť na rok 2014 (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na rok 2014 (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmová časť na roky 2014 - 2016 (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavková časť na roky 2014 - 2016 (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na roky 2014 - 2016 (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín