Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

 

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, textová časť /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena v príjmovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena vo výdavkovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena v sumarizácii /zobrazí sa v novom okne/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín