Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

November

Piatok, 1.11.2013

 • štátny sviatok

 

Pondelok, 4.11.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora  
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s. ohľadne realizácie kanalizácie
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

Utorok, 5.11.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie – pozvanie na akciu
 • pracovné stretnutie ohľadne parkovania v meste
 • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov TREND TOP 2013

Streda, 6.11.2013

 • pracovné rokovanie vedenia mesta k rozpočtu
 • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna

 Štvrtok, 7.11.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • prijatie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

 Piatok, 8.11.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Pondelok, 11.11.2013

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • prijatie veliteľa Síl výcviku a podpory
 • účasť na pietnej spomienke na obete vojen a ozbrojeného násilia
 • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

Utorok, 12.11.2013

 • účasť na 22. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese
 • pracovné rokovanie s riaditeľkou bankovej inštitúcie pre verejný sektor
 • pracovné rokovanie ohľadne administratívnej budovy Dukly

Streda, 13.11.2013

 • pracovné rokovanie s náčelníkom Mestskej polície ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou bankovej inštitúcie
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadne rozpočtu na rok 2014

Štvrtok, 14.11.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 15.11.2013

 • účasť na odhalení pamätnej tabule slovenského letca Andreja Kvasa v Szolnoku
 • účasť na Spomienke na November ´89

 

Pondelok, 18.11.2013

 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • deň otvorených dverí pre občanov

Utorok, 19.11.2013

 • pracovné rokovanie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Streda, 20.11.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovná porada s útvarom právnym
 • pracovné rokovanie – požiadavka občanov na vybudovanie prístupovej komunikácie
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

Štvrtok, 21.11.2013

 • služobná cesta – stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier, Francúzsko, ohľadne projektu riešenia centra mesta a projektom medzi Cran Gevrier a mestom Trenčín

Piatok, 22.11.2013

 • služobná cesta – Cran Gevrier, Francúzsko

 

Pondelok, 25.11.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie
 • pracovné rokovanie ohľadne projektu

Utorok, 26.11.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

Streda, 27.11.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trnava
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Západ

Štvrtok, 28.11.2013

 • účasť na 8. sneme Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • účasť na schôdzi Konfederácie politických väzňov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu
 • verejné stretnutie primátora s občanmi v Športovej hale

Piatok, 29.11.2013

 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na oslave 60.výročia založenia Dopravnej akadémie v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom otvorení Zimných majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín