Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2011  

Výkazy k Výročnej správe Mesta Trenčín za rok 2011

 

  FIN 1- 04 (zobrazí sa v novom okne)

  FIN 3- 04 (zobrazí sa v novom okne)

  FIN 4- 01 (zobrazí sa v novom okne)

  FIN 5- 04 (zobrazí sa v novom okne)

  FIN 6- 01 (zobrazí sa v novom okne)

  FIN 7- 04 (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha Mesta Trenčín k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

  Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

  Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

  Konsolidovaná súvaha Mesta Trenčín k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

  Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

  Konsolidované poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 (zobrazí sa v novom okne)

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín