Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Október

Utorok, 1.10.2013

 • zdvorilostná návšteva podnikateľa z Holandska
 • stretnutie pri príležitosti 60.výročia založenia spoločnosti Konštrukta a 20.výročia vzniku Konštrukta-Industry
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

Streda, 2.10.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie ohľadne pozemkov
 • pracovné stretnutie ohľadne virtuálneho divadla
 • účasť na spoločenskom posedení „Spevom a tancom spájame generácie a regióny II."

Štvrtok, 3.10.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

Piatok, 4.10.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu

 

Pondelok, 7.10.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 8.10.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadne modernizácie železničnej trate
 • účasť na vernisáži v Zariadení opatrovateľskej služby
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb ohľadne vianočných trhov a monografie

Streda, 9.10.2013

 • pracovné rokovanie u primátora mesta Martin
 • otvorenie 21.ročníka EUROFLOORBALL CUP 2013

Štvrtok, 10.10.2013

 • prijatie organizátorov a zástupcov zúčastnených tímov na 21.ročníku EUROFLOORBALL CUP 2013 primátorom mesta
 • účasť na vyhlásení výsledkov 4. ročníka Súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce za rok 2013 v Sliači
 • účasť na 10. tradičnom stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

Piatok, 11.10.2013

 • účasť na 21. zasadnutí Rady ZMOS v Žiline
 • účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 100. výročia otvorenia trenčianskej synagógy

 

Pondelok, 14.10.2013

 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom
 • účasť na schôdzi ZO JDS 01 pri príležitosti Mesiaca úcta k starším
 • pracovné rokovanie ohľadne opravy schodísk na sídlisku Juh

Utorok, 15.10.2013

 • pracovné rokovanie na Úrade vlády v Bratislave
 • účasť na zasadnutí Okrskových komisií

Streda, 16.10.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na zasadnutí komisie na stanovenie podmienok verejno-obchodnej súťaže

Štvrtok, 17.10.2013

 • účasť na XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii
 • pracovné rokovanie ohľadne riešenia dopravy v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
 • pracovné rokovanie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • účasť na spoločenskom stretnutí seniorov Klubu vojenských veteránov

Piatok, 18.10.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • racovné stretnutie s prednostom Mestského úradu ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • účasť na spoločenskom podujatí „Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov“

 

Pondelok, 21.10.2013

 • účasť na stretnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym témam a problémom
 • pracovné rokovanie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014

Utorok, 22.10.2013

 •  pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 23.10.2013

 • účasť na odbornej diskusii Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia
 • služobná cesta Košice

Štvrtok, 24.10.2013

 • účasť na 36. odbornej konferencií Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky

Piatok, 25.10.2013

 • účasť na konferencií Za zdravý životný štýl seniorov
 • pracovné stretnutie – pozvanie na konferenciu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • účasť na slávnostnom posedení výborov a členov Klubu dôchodcov Mierové námestie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • pracovné stretnutie s členkou o.z. Pre Prírodu ohľadne pripravovaného projektu

 

Pondelok, 28.10.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovanie ohľadne rekonštrukcie kanalizácie na Námestí SNP
 • pracovné stretnutie so zástupcami médií
 • pracovné rokovania v Bratislave

Utorok, 29.10.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné rokovania v Bratislave

Streda, 30.10.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu na rok 2014
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • účasť na vernisáži výstavy „Trenčín, moje mesto“

Šrvrtok, 31.10.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín