Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013

 

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013, /zobrazí sa v novom okne/

  Plnenie príjmov k 30.6.2013, /zobrazí sa v novom okne/

  Plnenie výdavkov k 30.6.2013, /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia k 30.6.2013, /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín