Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

2013

  

 

 

 

 

 

 

 

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

 

  • Nadlimitná zákazka - poskytnutie služieb - "Elektronizácia služieb Mesta Trenčín"
  • predbežné oznámenie  http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221472
  • oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/226577
  • Súťažné podklady
  •  

    Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín