Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

September

Pondelok, 2.9.2013

 • otvorenie školského roka na ZŠ Dlhé Hony
 • porada kancelárie primátora
 • pracovná porada vedúcich jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom

Utorok,  3.9.2013

 • pracovné stretnutie, Bratislava
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • rokovanie s právnymi zástupcami investora

Streda, 4.9.2013

 • pracovné rokovanie spoločností TVS, a.s. a TVK, a.s. ohľadne nájomného
 • rokovanie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií

 Štvrtok, 5.9.2013

 • porada k zasadnutiu Mestskej rady
 • rokovanie o mestskom mobiliári
 • zasadnutie Mestskej rady

Piatok, 6.9.2013

 • briefing s náčelníkom Mestskej polície
 • rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • rokovanie o nájomných bytoch
 • sobášenie

 

Pondelok, 9.9.2013

 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014

Utorok,  10.9.2013

 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2014
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

Streda, 11.9.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Johnson Controls a AU Optronics
 • pracovné stretnutie s konateľom akciovej spoločnosti
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

Štvrtok, 12.9.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadne kotolne
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovanie s investorom

Piatok, 13.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné rokovanie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadne zimného štadióna
 • prijatie zástupcov japonského investora

 

Pondelok, 16.9.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym otázkam
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s právnym útvarom

Utorok, 17.9.2013

 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2013, Žilina

Streda, 18.9.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne
 • stretnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
 • stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Štvrtok, 19.9.2013

 •  zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Piatok, 20.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta ohľadne projektu Malé mestské zásahy
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu – riešenie aktuálnych problémov

 

Pondelok, 23.9.2013

 • pracovné rokovanie – Nové Mesto nad Váhom
 • účasť na slávnostnom otvorení Akademického roka 2013/2014 Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • pracovné rokovanie s primátorom mesta Martin

Utorok, 24.9.2013

 • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Streda, 25.9.2013

 • rokovanie Rady ZMOS – Košice

Štvrtok, 26.9.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadom výstavby nového cestného mosta

Piatok, 27.9.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadne prípravy rozpočtu na rok 2014
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

 

Pondelok, 30.9.2013

 • briefing s vedúcou kancelárie primátora ohľadne pracovného programu
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné rokovanie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín