Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

August

Štvrtok, 1.8.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb
 • pracovné stretnutie s občanom mesta – riešenie problému

 

Piatok, 2.8.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
 • stretnutie s JUDr. Jánom Čarnogurským

 

Pondelok, 5.8.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií ohľadom investičných akcií a rozvoja mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov v priemyselnom parku
 • pracovné stretnutie so zástupcami akciovej spoločnosti 

 

Utorok, 6.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

 

Streda, 7.8.2013

 • pracovné rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave
 • pracovné rokovanie s právnou kanceláriou ohľadne statickej dopravy
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s. a Slovenskou správou ciest ohľadne rekonštrukcie verejnej kanalizácie na ceste č.I/61 – Ulica gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

 

Štvrtok, 8.8.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne zimného štadióna a prehliadka hokejového centra Altis v Námestove

 

Piatok, 9.8.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

 

Pondelok, 12.8.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne investičných akcií
 • zdvorilostná návšteva

 

Utorok, 13.8.2013

 • podpisovanie listín a dokumentov
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

 

Streda, 14.8.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok, 15.8.2013

 • podpisovanie listín a dokumentov
 • pracovné rokovanie ohľadne projektu nového futbalového štadióna
 • zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • pracovné rokovanie ohľadne autobusovej a železničnej stanice v Trenčíne

 

Piatok, 16.8.2013

 • prijatie občanov pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.

 

Pondelok, 19.8.2013

 • ranná operatívna porada kancelárie primátora
 • rokovanie s vedúcimi útvarom ku konkrétnym problémom mesta
 • pracovné stretnutie so Zdenkom Chárom
 • pracovné stretnutie s povereným vedením MHSL, m.r.o.
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

 

Utorok, 20.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácií, s.r.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami SPP-D, a.s. ohľadne rekonštrukcie plynovodov v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov ohľadne predajných stánkov
 • účasť na 19. Zasadnutí Rady ZMOS v Bratislave

 

Streda, 21.8.2013

 • pracovné stretnutie s právnou kanceláriou
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR
 • prijatie odporcov okupácie z roku 1968 pri príležitosti spomienkovej slávnosti na 21.august 1968

 

Štvrtok, 22.8.2013

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Krajského policajného zboru v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

 

Piatok, 23.8.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • prijatie riaditeľa ZŠ Veľkomoravská pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • prijatie vedúceho folklórneho súboru Družba pri príležitosti životného jubilea 85 rokov
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Pondelok, 26.8.2013

 • operatívna porada kancelárie primátora
 • porada prednostu mestského úradu
 • rokovanie Rady Regionálneho združenia miesta a obcí Stredného Považia
 • rokovanie s vedúcimi útvarov ku konkrétnym problémom mesta

 

Utorok, 27.8.2013

 • kontrola plnenia rozpočtu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií a vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • rokovanie s potenciálnym investorom

 

Streda, 28.8.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • účasť na pietnom akte pri príležitosti 69. výročia SNP

 

Štvrtok, 29.8.2013

 • štátny sviatok

 

Piatok, 30.8.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
 • rokovanie k rozpočtu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • sobášenie

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín