Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Júl

Štvrtok, 11.7.2013

 • pracovná porada s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

 

Piatok, 12.7.2013

 • pracovná účasť na festivale Bažant Pohoda 2013

 

Pondelok, 15.7.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • pracovné stretnutie ohľadne plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • pracovné stretnutie ohľadne priemyselného parku

 

Utorok, 16.7.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne parkovania
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

 

Streda, 17.7.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Štvrtok, 18.7.2013

 • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

 

Piatok, 19.7.2013

 • rokovanie primátorov krajských miest v Košiciach

 

Pondelok, 22.7.201

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Utorok, 23.7.2013

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora ohľadne programu
 • účasť na spoločnom zasadnutí predstavenstiev TVS, a.s. a TVK, a.s.

 

Streda, 24.7.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadne nájomného bývania

 

Štvrtok, 25.7.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave s právnym zástupcom mesta Trenčín k témam Akebono a prebiehajúce súdne spory
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi UEFA, SFZ a majiteľmi klubu AS Trenčín

 

Piatok, 26.7.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou spoločnosti s.r.o.

 

Pondelok, 29.7.2013

 • účasť na porade prednostu Mestského úradu a vedúcich útvarov
 • pracovná porada s vedúcimi jednotlivých útvarov k investičným akciám
 • účasť na slávnostnom odovzdávaní velenia Síl výcviku a podpory v kasárňach SNP v Trenčíne
 • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

 

Utorok, 30.7.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 31.7.2013

 • pracovné rokovanie v Banskej Bystrici

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín